Taylor Swift – Back To December (Karaoke Version)

Fonte

(Visitado 23 Vezes, 1 visitas hoje)

Veja mais !

Comentario (0)

 1. (แอม โซ แกล๊ด ยู เมด ไทม์ ทู ซี มี)

  (ฮาวสฺ ไล๊ฟ เทลล มี ฮาวสฺ ยัวร์ แฟ๊มิลี่)

  (ไอ แฮฟเวน ซีน เด็ม มิน นา ไวล์
  (ยู๊ฟ บีน กู๊ด บี๊ซี่เออ แดน เอ๊เว่อร์)

  (วี สมอลล์ ท๊อล์ค เวิ๊ร์ค แกนด์ เดอะ เว๊เธ่อร)

  (ยัวร์ การ์ด ดีส ซั๊ฟ แอนด์ ได โนว์ วาย)
  (บีคอส เดอะ ล๊าสท ไทม์ ยู ซอว์ มี)

  (อีส สทิลล เบิร์น ดิน เดอะ แบ็ค กอฟ ยัวร์ ไมนด์)

  (ยู กีฟ มี โรสเสด แอนด์ ได เล๊ฟท เด็ม แดร์ ทู ดาย)

  (โซ ดิส ซีส มี สโว๊โลวิ่ง มาย พร่าย)

  (แสตนดิ้ง งิน ฟร๊อนท ดอฟ ยู เซยิ่ง “แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ แดทไน๊ท”)

  (แอนด์ ไอ โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ รอล เดอะ ไทม์)

  (อิท เทิร์น เส๊าท ฟรีด้อม เอน นอทติง บั๊ท มีสซิ่ง ยู)

  (วิชชิ่ง อาย เรียลีลายส์ วอท ได แฮด เว็น ยู เวีย ไมน์)

  (อาย โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ เทิร์น นาราวนฺดฺ แดนด์ เม้ค กิท ดอล ไร๊ท)

  (ไอ โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ รอล เดอะไทม์)

  (ดีซ เดย์สฺ ไอ แฮฟเวน บีน สลีพปิ้ง)
  (สเตย์ งั๊ฟ เพย์ แบ้ค มายเซลฟ์ ลี๊วิน
  (เว็น ยัวร์ เบริ์ดเดย์ พาสส แอนด์ ได ดิ๊นอิน คอลลํ
  (แอนด์ ได ตริ๊งค กะเบ๊าท ซั๊มเม่อร์ รอล เดอะ บิวตี้ฟูล ไทม์สฺ)

  (ไอ ว๊อทช ยู ลาฟฟิ่ง ฟรอม เดอะ แพสเซนเจอะ ไซด์)

  (เรียลลายส์ ได ลัฝ ยู อิน เดอะ ฟอลล์)

  (แอนด์ เด็น เดอะ โคลด์ เคม เดอะ ด๊าร์ค เดย์ เว็น เฟียร์ ครีพ อิ๊นทู มาย ไมนด์)

  (ยู กีฟ มี ออล ยัวร์ เลิฟ แอนด์ ดอล ไล กีฟ ยู วอส “กู๊ดบาย”)

  (โซ ดิส ซีส มี สโว๊โลวิ่ง มาย พร่าย)

  (แสตนดิ้ง งิน ฟร๊อนท ดอฟ ยู เซยิ่ง “แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ แดทไน๊ท”)

  (แอนด์ ไอ โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ รอล เดอะ ไทม์)

  (อิท เทิร์น เส๊าท ฟรีด้อม เอน นอทติง บั๊ท มีสซิ่ง ยู)
  (วิชชิ่ง อาย เรียลีลายส์ วอท ได แฮด เว็น ยู เวีย ไมน์)

  (อาย โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ เทิร์น อะราวนฺดฺ แดนด์ เช้งจํ มาย โอว์น ไมนด์)

  (ไอ โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ รอล เดอะไทม์)

  (ไอ มิส ยัวร์ แทน สกิน ยัวร์ สวี้ท สไมล์)

  (โซ กู๊ด ทู มี โซ ไร๊ท)

  (แอนด์ ฮาว ยู เฮวดฺ มี อิน ยัวร์ อาร์มสฺ แดท เซฟเทมเบอร์ ไนท์)

  (เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู เอ๊เว่อร์ ซอว์ มี คราย)

  (เมบี ดิส ซีส วิ๊ชฟลู ติ๊งกิ่ง)
  (พอบับลี่ ไมนด์เลส ดรีมมิ่ง
  (บัท ดีฟ วี ลัฝ ดะเกน ไน สแวร์ อาย เลิฟ ยู ไร๊ท)

  (อาย โก แบ็ค กิน ไทม์ แอนด์ เช้งจํ อิท บั๊ท ได แค้น)

  (โซ อิ๊ฟ เดอะ เชน นีส ซอน ยัวร์ ดอร์ ไร อั๊นเด้อรสแทนด)

  (บัท ดิส ซีส มี สโว๊โลวิ่ง มาย พร่าย)

  (แสตนดิ้ง งิน ฟร๊อนท ดอฟ ยู เซยิ่ง “แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ แดทไน๊ท”)

  (แอนด์ ได โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์…)

  (อิท เทิร์น เส๊าท ฟรีด้อม เอน นอทติง บั๊ท มีสซิ่ง ยู)

  (วิชชิ่ง อาย เรียลีลายส์ วอท ได แฮด เว็น ยู เวีย ไมน์)

  (อาย โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ เทิร์น อะราวนฺดฺ แดนด์ เม้ค กิท ดอล ไร๊ท)

  (อาย โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ เทิร์น อะราวนฺดฺ แดนด์ เช้งจํ มาย โอว์น ไมนด์)

  (ไอ โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ ออล เดอะไทม์)

  (ออล เดอะ ไทม์

 2. Many artists spend pretty much most of their carrier trying to make an image for themselves, a reputation, and Taylor Swift started as the young innocent country girl that we all know and love. Over the past years or so Taylor has started changing things up a bit, as we saw in 2012-2014 when she converted into pop, however she was still that sweet innocent girl that people adored and took advantage of. And now Taylor has gotten sick of what people are saying about her (kim kardashion, kyane west, katy perry, etc) so she's taking a stand and showing everyone that she's not someone to be messed with, and yea she changed a LOT over the past 4 years but tbh I love the knew Taylor, because at some point you can't go on playing the innocent girl you have to take charge and that's what she's doing with Reputation.

 3. I’m so glad you made time to see me.
  (แอม โซ แกล๊ด ยู เมด ไทม์ ทู ซี มี)
  How’s life? Tell me how’s your family?
  (ฮาวสฺ ไล๊ฟ เทลล มี ฮาวสฺ ยัวร์ แฟ๊มิลี่)
  I haven’t seen them in a while.
  (ไอ แฮฟเวน ซีน เด็ม มิน นา ไวล์)
  You’ve been good, busier than ever,
  (ยู๊ฟ บีน กู๊ด บี๊ซี่เออ แดน เอ๊เว่อร์)
  We small talk, work and the weather,
  (วี สมอลล์ ท๊อล์ค เวิ๊ร์ค แกนด์ เดอะ เว๊เธ่อร)
  Your guard is up and I know why.
  (ยัวร์ การ์ด ดีส ซั๊ฟ แอนด์ ได โนว์ วาย)
  Because the last time you saw me
  (บีคอส เดอะ ล๊าสท ไทม์ ยู ซอว์ มี)
  Is still burned in the back of your mind.
  (อีส สทิลล เบิร์น ดิน เดอะ แบ็ค กอฟ ยัวร์ ไมนด์)
  You gave me roses and I left them there to die.
  (ยู กีฟ มี โรสเสด แอนด์ ได เล๊ฟท เด็ม แดร์ ทู ดาย)

  So this is me swallowing my pride,
  (โซ ดิส ซีส มี สโว๊โลวิ่ง มาย พร่าย)
  Standing in front of you saying, “I’m sorry for that night,”
  (แสตนดิ้ง งิน ฟร๊อนท ดอฟ ยู เซยิ่ง “แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ แดทไน๊ท”)
  And I go back to December all the time.
  (แอนด์ ไอ โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ รอล เดอะ ไทม์)
  It turns out freedom ain’t nothing but missing you.
  (อิท เทิร์น เส๊าท ฟรีด้อม เอน นอทติง บั๊ท มีสซิ่ง ยู)
  Wishing I’d realized what I had when you were mine.
  (วิชชิ่ง อาย เรียลีลายส์ วอท ได แฮด เว็น ยู เวีย ไมน์)
  I’d go back to December, turn around and make it all right.
  (อาย โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ เทิร์น นาราวนฺดฺ แดนด์ เม้ค กิท ดอล ไร๊ท)
  I go back to December all the time.
  (ไอ โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ รอล เดอะไทม์)

  These days I haven’t been sleeping,
  (ดีซ เดย์สฺ ไอ แฮฟเวน บีน สลีพปิ้ง)
  Staying up, playing back myself leavin’.
  (สเตย์ งั๊ฟ เพย์ แบ้ค มายเซลฟ์ ลี๊วิน)
  When your birthday passed and I didn’t call.
  (เว็น ยัวร์ เบริ์ดเดย์ พาสส แอนด์ ได ดิ๊นอิน คอลลํ)
  And I think about summer, all the beautiful times,
  (แอนด์ ได ตริ๊งค กะเบ๊าท ซั๊มเม่อร์ รอล เดอะ บิวตี้ฟูล ไทม์สฺ)
  I watched you laughing from the passenger side.
  (ไอ ว๊อทช ยู ลาฟฟิ่ง ฟรอม เดอะ แพสเซนเจอะ ไซด์)
  Realized I loved you in the fall.
  (เรียลลายส์ ได ลัฝ ยู อิน เดอะ ฟอลล์)

  And then the cold came, the dark days when fear crept into my mind
  (แอนด์ เด็น เดอะ โคลด์ เคม เดอะ ด๊าร์ค เดย์ เว็น เฟียร์ ครีพ อิ๊นทู มาย ไมนด์)
  You gave me all your love and all I gave you was “Goodbye”.
  (ยู กีฟ มี ออล ยัวร์ เลิฟ แอนด์ ดอล ไล กีฟ ยู วอส “กู๊ดบาย”)
  [adsense]
  So this is me swallowing my pride,
  (โซ ดิส ซีส มี สโว๊โลวิ่ง มาย พร่าย)
  Standing in front of you saying, “I’m sorry for that night,”
  (แสตนดิ้ง งิน ฟร๊อนท ดอฟ ยู เซยิ่ง “แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ แดทไน๊ท”)
  And I go back to December all the time.
  (แอนด์ ไอ โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ รอล เดอะ ไทม์)
  It turns out freedom ain’t nothing but missing you,
  (อิท เทิร์น เส๊าท ฟรีด้อม เอน นอทติง บั๊ท มีสซิ่ง ยู)
  Wishing I’d realized what I had when you were mine.
  (วิชชิ่ง อาย เรียลีลายส์ วอท ได แฮด เว็น ยู เวีย ไมน์)
  I’d go back to December, turn around and change my own mind
  (อาย โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ เทิร์น อะราวนฺดฺ แดนด์ เช้งจํ มาย โอว์น ไมนด์)
  I go back to December all the time.
  (ไอ โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ รอล เดอะไทม์)

  I miss your tanned skin, your sweet smile,
  (ไอ มิส ยัวร์ แทน สกิน ยัวร์ สวี้ท สไมล์)
  So good to me, so right
  (โซ กู๊ด ทู มี โซ ไร๊ท)
  And how you held me in your arms that September night
  (แอนด์ ฮาว ยู เฮวดฺ มี อิน ยัวร์ อาร์มสฺ แดท เซฟเทมเบอร์ ไนท์)
  The first time you ever saw me cry.
  (เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู เอ๊เว่อร์ ซอว์ มี คราย)

  Maybe this is wishful thinking,
  (เมบี ดิส ซีส วิ๊ชฟลู ติ๊งกิ่ง)
  Probably mindless dreaming,
  (พอบับลี่ ไมนด์เลส ดรีมมิ่ง)
  But if we loved again, I swear I’d love you right.
  (บัท ดีฟ วี ลัฝ ดะเกน ไน สแวร์ อาย เลิฟ ยู ไร๊ท)

  I’d go back in time and change it but I can’t.
  (อาย โก แบ็ค กิน ไทม์ แอนด์ เช้งจํ อิท บั๊ท ได แค้น)
  So if the chain is on your door I understand.
  (โซ อิ๊ฟ เดอะ เชน นีส ซอน ยัวร์ ดอร์ ไร อั๊นเด้อรสแทนด)

  But this is me swallowing my pride
  (บัท ดิส ซีส มี สโว๊โลวิ่ง มาย พร่าย)
  Standing in front of you saying, “I’m sorry for that night.”
  (แสตนดิ้ง งิน ฟร๊อนท ดอฟ ยู เซยิ่ง “แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ แดทไน๊ท”)
  And I go back to December…
  (แอนด์ ได โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์…)
  It turns out freedom ain’t nothing but missing you,
  (อิท เทิร์น เส๊าท ฟรีด้อม เอน นอทติง บั๊ท มีสซิ่ง ยู)
  Wishing I’d realized what I had when you were mine.
  (วิชชิ่ง อาย เรียลีลายส์ วอท ได แฮด เว็น ยู เวีย ไมน์)
  I’d go back to December, turn around and make it all right.
  (อาย โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ เทิร์น อะราวนฺดฺ แดนด์ เม้ค กิท ดอล ไร๊ท)
  I’d go back to December, turn around and change my own mind
  (อาย โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ เทิร์น อะราวนฺดฺ แดนด์ เช้งจํ มาย โอว์น ไมนด์)

  I go back to December all the time.
  (ไอ โก แบ็ค ทู ดีเซมเบอร์ ออล เดอะไทม์)
  All the time.
  (ออล เดอะ ไทม์)

 4. Song reminds me of how my boyfriend cheated on me with my best friend I'm only in 4th grade Trevor Dvorak cheated on me if he ever reads this he'll say it's not true I have every prove to be he cheated on me with Jade at school a week before he moved he dated Jade while he was still dating me we never broke up I have his phone number I don't know when I should call him though he broke my heart

 5. Man, I can’t even get through this whole song without crying. Because of my insecurities, my doubts, my depression, my selfish needs, and everything else I lost my soulmate and I don’t know if I’ll ever get him back. We decided to not talk for this summer and that was the hardest thing for me to ever agree to. I tried singing along but I didn’t even get past the first verse without losing it. I made so many mistakes. I was so fucked that I made him lose interest in relationships all together. I caused him that much stress. He tries to tell me that he caused me stress too and that only made it worse and that sometimes he looks at pictures of us and gets sad cause he remembers all the good times we had and wants it back but that his brain tells him to not go down that road again. I just hope that during the summer he doesn’t find someone new. I’m really trying to improve myself and I’ve started therapy and all these things and the fear of losing him is just too much. I want him to be happy which is why I agreed to the break, because I felt it would give him time to forgive me for everything that I did and he would have a clear head again and be able to love someone again, even if it’s not me. But God, I pray and hope that it is me. He’ll never read this comment, but Cody, I am so sorry for everything. You deserved so much better.

 6. I don’t hate Taylor for anything, I really don’t. To be honest, I love the new Taylor. I used to love how innocent and soft she is but I realized it’s better for her to dress up this style. Because she’s not a type to be messed with. Back then, she was too scared and she feels small for she decides to ignore but now I love how she gather up her courage to backfire to her haters. I love everything about her <3

Deixe seu Comentario

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *